BCCI QUALIFIED SCORERS

SL Name
1 Tapash Roy
2 Bhaskar Bora
3 Alokesh Sharma
4 Sanam Tanweer
5 Navajyoti Sharma
6 Late Anupam Das